فریاد زیر آب

هنوز وقتی به تو فکر میکنم چشمانم میسوزد.یعنی داغ میشوند.یاد چشمانت که می افتم هم باز چشمانم گرم میشوند.

در زیبایی بیکران چشمانت غرق شدم.بدون هیچ فریادی برای فریاد رسی.

حتی از رنجم لذت میبردم.

شاید اگر با تو عشقبازی میکردم دیگر تن به لجن نمیدادم.

/ 0 نظر / 11 بازدید