هی.............

روزگاری اینجا از عشق مینوشتم.چند سالی میگذرد والان احساسم خیلی فرق کرده.از همیشه خودم را تنهاتر احساس میکنم.زنان زیادی آمدند و رفتند.احساس پیری میکنم.جدیدا زن دیوانه ای گیر داده و اذیتم میکند.چرا اکثر زنان تحصیلکرده که از 30 سال میگذرند اینطور دیوانه و روانپریش میشوند؟

مدتهاست که عاشق نشدم.میایند و میروند وحتی اسمشان را فراموش میکنم.بی خیال

/ 0 نظر / 19 بازدید