دنیای وارونه

انگار همه چیز وارونه شده.مثل این که دنیا مانند اکوان دیو است که هر چه را بگویی وبخواهی وارونه به تو تحویل میدهد.

موجوداتی که هیچوقت لایق نمیدانستی.به هزاران دلیل اتسانی.امروز در مرتبتی بالاتر به لحاظ علم حسابداری وجامعه شناختی رسیده اند.

دورانی که هر آنچه که از کودکی یادت داده اند،امروز مانند سم برای ادامه حیات است.

اگر دختران را به رعایت نجابت نصیحت میکردند.امروز هم میتوانند؟

در روزگاری که اگر دختری نجیب باشد.نه میتواند در دانشگاه نمرات ومعدل خوبی بیاورد ونه میتواند کار خوبی پیدا کند ونه میتواند حتی شوهر بیابد!و حال احوال غیر ایشان بلعکس است.

اگر پسران را به رعایت انصاف وداشتن مردانگی ورزق حلال نصیحت میکردند.امروز نیز میتوانند؟

که امروز هر کس که قالتاق تر وبی حیاتر و لات تر باشد بهتر میتواند،بدزدد،بخورد،و از شهوت سیراب شود و ادعای مردانگی بیشتری بکند.

وجالب اینکه افکار عمومی نیز در باطن باآنهاست.و آنها را میستاید.به هر عنوان.

وعده ها محقق نشد.سالهاست که اینگونه است.

حداقل باید قبول کرد که دهه شصتی ها این وسط قربانی شدند.نسلی که آرمانگرا بزرگ شدند.لیکن در وسط میدان حیران ماندند.

تقصیر چه بود؟انقلاب؟جنگ؟................................................؟

یاد نظریه بقای طبیعی داروین افتادم.البته باید گفت قانون به جای نظریه.تلخ است.

/ 2 نظر / 10 بازدید
بانو

نوشته های بعد از بازگشت دوباره ات ( از آبان ) را خواندم ... همیشه خوب باشی پادشاه ... :)

agrin

درود برشما حرف دل منو زدی [دست]