آخرین امتحان اتمام تحصیل

فردا روز آخر است.دیگر امتحاناتم تمام میشود.و دیگر تحصیلم در این مقطع دانشگاهی به اتمام میرسد.

نمیدانم چرا غمی عجیب بر وجودم غالب شده.هنوز روزی را که وارد دانشگاه شدم را به یاد دارم.

زبان تخصصی 4 ومن تا صبح بیدارم.خاطرات در این شب به ذهنم هجوم می آوردند.لیکن آنها را تاراندم.پس فردا هم سفر طولانی در پیش دارم.

لیکن امشب به چیزی جز قبولی فکر نمیکنم.و بعدا به خاطراتم فکر میکنم.توان انرژی گذاشتن بر مسایل دیگر را ندارم.تا که فردا چه پیش آید.

/ 6 نظر / 11 بازدید
سپیده

امیدوارم موفق باشی.[لبخند][لبخند]

nina

سلام وصبح به خیر پادشاه محبوب من.منم تاصبح بیدارم.واسه امتحان.دلگرمیم به بیدار بودن شماست.انگار داریم با هم درس میخونیم.[گل][گل][گل][گل][گل]

x2o

مثل همیشه.برات آرزوی بهترینها را دارم.پادشاه مجنون.

آناهیتا

سلام.چه عجب!!دست به قلم شدی؟؟ براتون دعا میکنم.همیشه میخونمتون

zoooooooooo

[گل][گل][گل][قلب]

بانو

[لبخند] تعطیلات و آزادی مبارک