نیاز

می زده شب چو به میکده باز آیم

                                                   بر سر کوی تو من به نیاز آیم

دلداده رهگذرم،              

                                     از خود نبود خبرم

                                                                          ای فتنه گرم

شبها بر کوی تو               آشفته چه موی تو

می آیم،تا جویم              خانه به خانه                    مگر از تو نشانه

مبخانه به میخانه            پیمانه به پیمانه               راه تو میجویم

                           این می ومستی تو بستی،تو بهانه

لذت مرا به مرز جنون کشاند.مثل ببر وحشی شدم و...........................

چری،روانمان را مرهم شد.ایوالله

خوشمان آمد.پادشاه امشب با تنی سبک وراحت میخوابد.

آری.خوب است این حالات.خوب است.

/ 0 نظر / 10 بازدید