یا منصور امت

از چه میترسید ای محکومین در این دوزخ؟

میترسید شما را بکشند؟زهی سعادت

از این ذلت ونکبت ودوزخ رها میشوید وبه سوی ملکوت خدا میروید

کشته شدن در راه حق سعادتی است که نصیب هر کس نمیشود.

خاص مقربین است.خاص نور چشمی های خداست.

من احبنی قتلته ومن قتلته وان ادییته

هر کس مرا دوست بدارد او را میکشم وهر که را بکشم خود خونبهای اویم.

اجر کسی که در راه حق کشته میشود پیوستن به خداست.

هر کس که در راه حق کشته شد خوشا به سعادتش به دیدار معشوق شتافت.خودش را به خدا رساند.

ما بدبخت بیچاره هاییم که زنده به عبرت روزگاریم

جا خوش کرده ایم به این دوزخ

محشوریم با حشرات

در سیاهچالی تاریک ونمور

باز مانده ایم از سیاحت در خلد برین

در جنت المأوا

بشکنید این دروازه را که حایل شده بین شما وعرش خداوندی

به خدا قسم

حیات شما در مرگ شماست

 

/ 2 نظر / 11 بازدید
آناهیتا

انگار دوباره واقعا پادشاه مجنون شدی.زیبا وپر شور بود.ضمنا لطف کن جواب کامنت هارو بده.البته اگه زحمتی نداره.مرسی[گل]

علی

خون تو رگام جوشید.احسنت.اجرکم عند الله