مولای من مرا یاری کن

خبر رسید که در دو پرونده مهم پیروز شدم.خوشحالم.نه به خاطر پولی که حق الوکاله گرفتم.احساس خوبی دارم.

امروز ظهر خواب زیبایی دیدم.به من الهام شد که فقاهتم به حد رسیده و شمشیر در دستانم جای گرفت.

پادشاه مجنون امروز خوشحال است.هیچ کس چون پادشاه مجنون نیست ونخواهد بود.هیچ کس همانند من افکارم را ندارد.

ماموریت مهمی برایم پیش آمده.اگر اینبار نیز فاتح شوم.لبخند میزنم.لبخندی دلنشین تر از همیشه.

تمام این فتوحات را مدیون مولایم امیرالمومنین علی هستم.

مولای من هیچ کس تو را چون من نشناخت ونخواهد شناخت.من پادشاه مجنون شیعه مخلص تو هرگز عهدم را فراموش نمیکنم.

امروز که جایگاهم والاتر شده ارادتم نیز بیشتر شده.کمکم کن تا این بار نیز فاتح باشم.

روزی که اسلحه به زمین گذاشتم و به درک واصل کردن مشرکین وهابی را کنار گذاشتم در خواب فرمودی که قلم به ذست بگیرم وبا قلمم جهاد کنم.اطاعت امر کردم.

و حال در ادامه جهادم مرا یاری کن تا این بار قلمم مرا بیشتر یاری کند تا بتوانم راه را برای حکومت عدل شیعه هموارتر کنم.در این ماموریت یا علی میگویم وشروع میکنم.حال یا فاتح میشوم ویا باز هم تلاش میکنم.

مولای من.پادشاه مجنون را در سایه ذوالفقارت حفظ بفرما.روزی درباره تو خواهم نوشت و ناگفته ها را بیان میکنم.سکوت خود را زمانی میشکنم که صلاح باشد.

عاشقترین و علی وارترین انسان روی زمین پادشاه مجنون. 

/ 0 نظر / 11 بازدید