بیشترین کلمات سرچ شده

داشتم آمار وبلاگ را نگاه میکردم.و لینکها و.....

ورودی های گوگل و کلمات سرچ شده.برایم عجیب اینجاست که اینهمه ورودی با کلماتی عجیب وغریب آمده اند.

جایی که به کسی فحشی داده ام ویا مطلبی را تجزیه وتحلیل کرده ام.فقط کلمات فحش سرچ میشود و ورودی میشود.از هر 20 نفر ورودی شاید به زور 1 نفر مطلب دیگری را سرچ کرده والباقی فلان وبهمان را.

من نمینویسم که برای چند بیمار ذهنی سوژه درست کنم.مینویسم آنچه را که شاید کمی آرامشم دهد.

مثل عوض کردن دکوراسیون اتاق که دیروز انجام دادم.

/ 1 نظر / 13 بازدید
احسان معروف به اسی دربدر

آرامش، آرامش واژه ای بس زیبا غایت زندگیست این که میگوئی. چه دست نیافتنی