بن لادن.مترسکی پوشالی

راستی یادم رفت که در مورد مطلب مهمی بنویسم.

اسامه بن لادن

اسمی که آنقدر در جهان تکرار شد که حالم را به هم میزند.مترسک دروغینی که برای جهانیان ساختند.

اول او را علم کردند که بگویند جهاد وقیام فقط از آن شیعیان نیست.و بگویند اهل تسنن هم اهل جهادند.به این هم راضی نشدند ویک وهابی را علم کردند با چند مشرک دیگر که القاعده نامیدند.

بن لادن را خواستند در جهان اسلام در برابر روحانیت و اجتهاد علمای شیعه قرار دهند.علی الخصوص میخواستند او را با امام خمینی برابر کنند.که بتوانند قهرمانی عربی و وهابی در مقابل امام وانقلاب ایران داشته باشند.

و بدون شک این مترسک را آمریکا وسیاستگذاران یهود بوجود آوردند.قهرمانی ساختند که بتوانند هر لحظه با او احساسات مسلمانان را کنترل کنند وبهره برداری کنند.

ماجرای مسخره برجهای دو قلو را خودشان ایجاد کردند.البته با استفاده از عوامل بی اراده وبی تفکر القاعده.

وبعد لشگر کشی وغیره.که البته در نهایت تا به امروز این سیاست آنها به نفع سیاستهای ایران شده.

معلوم نیست با توجه به تکنولوژی عظیم در دنیای دیجیتال بن لادن چه زمانی واقعا مرده.و شاید او مدتها قبل مرده باشد وحال او راعلم کرده اند.بنابر سیاستی خاص.

انگار مردم جهان را هالو گیر آورده اند که یک عرب پاپتی را هیولایی ساخته اند وبعد مثل بازی انیمیشن میگویند سربازان فداکار آمریکایی غول مرحله آخر را کشتند وجهان رانجات دادند.

زکی!!

جال اینکه طرفدار هم دارد.سیاستمداران فاسد پاکستانی هم وضع فوق العاده اعلام کرده اند وعبد الشیطان عربستان هم اقدامات امنیتی بر قرار کرده!!

شیعیان بحرین را دسته دسته ذبح میکنند و دنیا مشغول یک مشرک وهابی است.

البته بحرین زمانی که از مملکت ایران جدا شد و از رعیتی ما یعنی ایران سر باز زد برایش چنین مجازاتی پیشبینی میشد.زمانی که در جشنهای عربی شرکت میکردند وخود را برادر آنان مینامیدند باید فکر امروز میبودند.

اما به هر حال شرایط بدین گونه شده والبته ملکی که خراجگذار ما بود حال در دست عربهای وحشی است.

در نزدیکی ایران نباید کسی جرات کند که شیعه کشی بکند و این برای اقتدار ممالک محروسه ایران مفید است.

صلاح مملکت را خسروان دانند.دوست داشتم به بحرین حمله میکردیم وآن را ضمیمه ایران میکردیم و دهن کجی خوبی به اعراب منطقه مینمودیم.

فعلا که سر تیتر همه رسانه های جهان شده به درک رفتن آن ملعون.

/ 1 نظر / 11 بازدید
خودسر

"یادم رفت که در مورد مطب مهمی بنویسم." 1لام از مطلبت افتاد