سفر

اینبار باید به سفری طولانی بروم.شاید دیگر به این مملکت وحشی برنگردم.در این مملکت از کسی خیری ندیدم.و از جامعه مجازی نیز.

باید رفت.شاید در دیاری دیگر انسانهایی پیدا شوند که بتوان با آنها یک دل بود.شاید در دیاری دیگر بتوان به آرامش رسید.

/ 0 نظر / 10 بازدید