نوشتن در وبلاگ دیگر نوستالژی شده اما هنوز میشود نوشت

زمان زیادی ننوشتم. کلا نوشتن در وبلاگ مثل قدیم نیست. فیسبوک واینستا و... مخاطب بیشتری دارد. راستش آنجا خیلی بیشتر نوشته هایم را دنبال میکنند. دوستان بیشتری دارم واحترام بیشتر! شاید به خاطر عکس خودم باشد واعتماد بیشتر است. اینجا در وبلاگ تا دختر نباشی کسی نوشته هایت را نمیخواند. البته تمام فضای مجازی همین روال را دارد. اما فضای فیسبوک برای من متعادلتر است. آنجا هم یک مشت زن نفهم هستند که مطالبی را دوست دارند که گولشان بزنی وآنوقت حسابی وا میدهند وحتی برایم تلفن مینویسند وقرار میگذارند! میبینی دوست دارند دروغ بشنوند وبعد بیایند وخودشان را عرضه کنند! گاهی حوصله دارم وگاهی ندارم.گاهی روابط نزدیک میشود وگاهی نمیشود.اما وبلاگ همیشه تنهایی بود.اما حرفهایم را خیلی راحت وبدون سانسور مینوشتم. و اگر بنویسم، خواهم نوشت. اینجا نیازی به روشنفکر بازی ندارم چون از کسی خواسته ای ندارم. حتی مهم نیست که کسی مرا بخواند. فقط برای خودم مینویسم. حال کسی خواند ایرادی ندارد. الان در فکر این هستم که با دختر شهرستانی قرار بگذارم یا نه؟ خوشگل است اما خیلی احمق. من حتی برای این سری مسائل از آدم احمق خوشم نمیاد. فکر کنم جوابش را ندهم و آنیکی ها کافی باشند. دختره عجوزه کلی توقع دارد! گرچه تا الان بلعکس شده. اما از تیغ زدنش عارم گرفته. فقط خواستم رویش را کم کنم. فعلا بخوابم تا بعدا ببینم چه حسی خواهم داشت. 

/ 0 نظر / 19 بازدید