جالب است

داشتم به آمار وبلاگم نگاه میکردم.و کلمات سرچ شده در اینترنت ومرور گر که به وبلاگ من ختم شده.

جالب اینکه بسیاری با سرچ کلمات غیر اخلاقی وارد شده اند.که هیچ ربطی به نوشته هایم ندارند.با پسوند وپیشوندی که اضافه کرده اند به وبلاگ راهنمایی شده اند.

چقدر علاقه به این موارد زیاد شده.حالا من نمیدانم چرا در اینترنت به دنبال این چیزها میگردند.خب همه چیز که هست وفراوان ومتنوع.هیچ چیز ارزانتر از زن وشهوت نیست.حیف انرژی که در اینترنت به دنبال مجازی آن بروند.

توصیه میکنم به دنبال واقعی آن بروند وقول میدهم آنقدر دلزده میشوند که دیگر عمرا بیایند وبرای این مسایل سرچ کنند.

البته دوست داشتن یک غیر همجنس فرق دارد.برای دوست داشتن وعاشق شدن نمیتوان فرمول تمام را ارایه داد.اما برای سکس وچیزهای از این قبیل بعد از چند بار یک مرد بی تفاوت میشود.

/ 0 نظر / 11 بازدید