شاید

شاید باز هم بنویسم.مدتها ننوشتم.شاید برای اینکه عبث میدانم.کلا نوشتن در فضای مجازی بیهوده است.اغلب انسانها در این فضا به دنبال چیزهای دیگری هستند که با ذهن من منافات دارد.اما حداقل شاید بتواند این نوشتن تخلیه روانی ام کند.

/ 0 نظر / 12 بازدید