باران میبارد

دارد باران میبارد.وچقدر خوب.دلم سبکتر میشود.اگر امروز باران نمیبارید نمیدانم چگونه تحمل میکردم.حال کنار پنجره مینشینم.رقص باران را تماشا میکنم.وسیگار میکشم.

/ 1 نظر / 5 بازدید
ساره

زیبا بود