چه اتفاقی افتاده!!

داشتم نوشته های خودم را میخواندم.نمیفهمم در طول این مدت چه شده که گاها با برخی نوشته های خودم مخالف شده ام!!یعنی برایم ارزشهایی رنگ باخته و الان به نظرم پوچ میرسد.

گاهی افرادی را میبینم که چه با اعتقاد زمانی کارهایی کرده اند وامروز پشیمانند ومیگویند ای کاش بیشتر میدانستم واین کار را نمیکردم.

نمیدانم اگر زنده باشم و40 سال بعد این نوشته ها را بخوانم چه میگویم.شاید فقط یک نوستالژی باشد.

نمیدانم.

/ 0 نظر / 15 بازدید