چندش

دیروز با اندوه فراوان برای دوستم به اختصار داستان هانیه را تعریف کردم.البته جوری که او نشناسد ونداند که کیست.

دیدم چشمانش برق هرزگی میزند وبی تعارف میگوید.

آدرسشو پیدا کن.حالا که بی صاحابه ومطلقه واسه خودمون برداریمشو یه حالی به خودمون بدیم!!

دیدم واقعا اکثر آدما پستی تو وجودشون به شدت یافت میشه.

/ 0 نظر / 11 بازدید