کتابهای موفقیت

با خودم فکر میکنم.به کتابهای موفقیت.مثل کتابهای آنتونی رابینز وغیره.این کتابها چقدر میتوانند در زنگی ایرانیها تاثیر داشته باشند.عملا بسیاری از آنها شعار است.

یا مثلا کتابهای افزایش در آمد.نویسنده میگوید:با انرژی مثبت وچشمانی پر امهر به مشتری نگاه کنید.

حرف خوبی است اما در ایران اگر اینگونه باشی که مشتری چوب به آستین فروشنده میکند.

یا این مجلات و دیسکت های موفقیت داخلی.یک مشت مزخرفت برای یک سری آدم روانپریش که هیچ فکر وایده ای از خودشان ندارند.

در مملکت خامباجی فرهنگ که نمیشود از این روشنفکر بازیها در آورد.

در مملکتی که مردمش هنوز ایلیاتی وپدرسالاری زندگی میکنند.این حرفها مفت هم نمی ارزد.

جالب اینکه بیشتر هم دخترها میخوانند وبا آن راز شوهر یابی را میجویند.و نمیدانند.ازدواج برای کسی که دستش به دهنش میرسد.یعنی اسارت برای یک جنس مذکر.وقتی میفهمند که دیر شده.

فقر فرهنگی همین است دیگر.شاخ ودم که ندارد.

/ 1 نظر / 11 بازدید
آناهیتا

واقعا.دوستم لیلی همش پز کلاسای موفقیتشو میده[اوغ]همشم گنده گوزی میکنه وحرفای گنده گنده تحویل ملت میده